Välkommen till Ahlström Advokatbyrå!

Kristina Ahlström1284 NS2cerisejacka.small
Kristina Ahlström
Advokat

Med många års erfarenhet av juridisk rådgivning erbjuder jag  stöd och hjälp till arbetsgivare i arbetsrättsliga frågor. Förutom en jur kand har jag en fil kand i pedagogik vilket ger en ökad kunskap om förändringsprocesser. När du behöver en särskild expertis inom området, eller behöver en extra resurs för att hantera personalfrågor kan du anlita mig.

Jag åter mig även uppdrag som målsägandebiträde.

Kristina Ahlström

© 2020 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes