Allmän förvaltningsrätt

Allmänhetens företräden för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt är viktigt. Vi har en förvaltningslag som ska ge en grundläggande och central struktur för kontakten mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning.

Sedan jag som handläggare på dåvarande Rättshjälpsnämnden i Malmö fick tillämpa den då gällande förvaltningslagen har jag fått flera tillfällen att återkomma till den vid andra arbetsuppgifter. Särskilt har jag som arbetsrättsjurist på statliga myndigheter fått tillfälle att tillämpa både förvaltningsrätt och arbetsrätt.

När förvaltningslagen reviderades 2017 skrev jag Karnovs lagkommentar till den nya lagen. Genom den lagen regleras förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna mer heltäckande än tidigare. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i praxis har kodifierats i den nya lagen. Den nya lagen innehåller även ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. – Karnov utdelade 2017 års författarpris till mig för den lagkommentaren, som kom ut innan lagen trädde i kraft den 1 juli 2017.

Offentlighet och sekretess

Nära frågor om allmän förvaltningsrätt finns frågor om offentlighet och sekretess som jag ägnat mig särskilt åt. När det gäller hantering av uppgifter och handlingar inom personalområdet har jag skrivit tre volymer uppdelat på vad som är offentligt, sekretess och rättspraxis.

Uppdrag

Inom området allmän förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess lämnar jag rådgivning och kan även genomföra rättsutredningar.

Protokoll från riksdagen hos Riksdagsbiblioteket.