Tydligt klargörande

Lektör Anders Kjellberg, BTJ häfte

”Tidigare var det något mycket speciellt att vara anställd vid en statlig myndighet, men så är det inte längre. Begreppet tjänst och tjänsteman håller på att utmönstras. Staten är fortfarande en enda juridisk person, men när det gäller anställningsfrågor har alltmer delegerats till de enskilda myndigheterna. Fortfarande finns betydelsefulla skillnader jämfört med vara anställd hos en privat arbetsgivare.

Allt detta klargörs tydligt i denna bok som vänder sig till jurister, personalansvariga och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete.”