Organisatorisk och social arbetsmiljö

I dag började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla – AFS 2015:14. Länk till föreskrifterna finns här Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Här finns en vägledning till föreskrifterna.

Kristina Ahlström