Meddelarskydd för privatanställda

I dag den 1 september 2016 har regeringen till Lagrådet lämnat ett förslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Förslaget innebär att ett förstärkt meddelarskydd införs från och med den 1 april 2017. Lagen föreslås gälla anställda som delar i en enskild yrkesmässigt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg som till någon del är offentligt finansierad. Dessa personer ska enligt förslaget få motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som radio, tv och tidningar.

Det föreslagna meddelarskyddet begränsas av regler om tystnadsplikt och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Läs hela lagrådsremissen här

Kristina Ahlström