Karolinska institutet och Macchiariniaffären

Hur står det till på Karolinska institutet när det gäller förvaltningsrättslig kompetens? Ja det kan man undra när man hört presskonferensen när den senaste utredningen i dag presenterades på Karolinska institutet. Enkla och grundläggande regler om handläggning av anställningsärenden verkar inte ha följts. Har det skapats ett grupptänkande och tunnelseende i jakten på excellent forskning? Dags för förvaltningsjuristerna att träda fram och informera om grundläggande regler för ärendehantering.

Läs mer här.

Kristina Ahlström