Undvik korruption

Att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Sveriges kommuner och landsting, förkortat SKL, har en webb-utbildning om arbete med att förebygga, upptäcka och hantera korruption. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom kommun och landsting, men är även användbart för dig som arbetar vid en statlig myndighet. För att undvika korruption behöver vi regelbundet påminna oss om var riskerna finns.

Korruption kan vara att utnyttja sin anställning för att få en otillbörlig vinning för egen del, eller för någon annan. Det kan vara brott som

  • mutbrott
  • trolöshet mot huvudman
  • förskingring

SKL utbildning för att undvika korruption

Kristina Ahlström