Lagtext ny förvaltningslag

Här kan du se lagtexten till den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018. Lagtexten är publicerad i

SFS 2017:900

Läs mer om dokument i lagstiftningsprocessen här.

Comments are disabled

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes