KI och Macchiariniärendet

Nu är den externa utredningen presenterad om Karolinska institutet och Macchiariniärendet. Läs den här. I utredningen lyfts fram brister i rekryteringen av Maccchiarini och brister i hanteringen av den kritik som senare lämnades om operationerna av luftstruparna i plast.

Sedan många år arbetar jag med att hålla kurser och skriva böcker om vilka regler som gäller just för rekrytering inom staten och vad som gäller förvaltningsrättsligt med registrering av handlingar och vad som är offentligt och vad som kan omfattas av sekretess. Du kan läsa mer om detta i böckerna Anställning vid en statlig myndighet och Offentlighet och sekretess inom personalområdet.

Tydliga regler är en garanti för en rättssäker förvaltning, och att reglerna följs förstås.

Kristina Ahlström