Kommuner följer inte offentlighetsprincipen

Bristande kunskap? En undersökning som Ekot har gjort visar att mer än var femte kommun misslyckas med att leva upp till offentlighetsprincipen. Vilket  Justitieombudsman Stefan Holgersson tycker är allvarligt. – Jag tycker att det är bekymmersamt. Man ska möjliggöra en … Continue Reading →

Fel avstänga lärare för yttrande på twitter

Justitiekanslern riktar kritik mot Lunds kommun för kommunens beslut att stänga av en lärare från undervisning enbart med anledning av att hen brukat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Se mer här.

Stärkt meddelarskydd

Privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Regeringen har den 29 november lämnat ett förslag till riksdagen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda. Skyddet gäller de som är anställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen anser det angeläget att införa ett förstärkt meddelarskydd … Continue Reading →

Karolinska institutet och Macchiariniaffären

Hur står det till på Karolinska institutet när det gäller förvaltningsrättslig kompetens? Ja det kan man undra när man hört presskonferensen när den senaste utredningen i dag presenterades på Karolinska institutet. Enkla och grundläggande regler om handläggning av anställningsärenden verkar … Continue Reading →

Meddelarskydd för privatanställda

I dag den 1 september 2016 har regeringen till Lagrådet lämnat ett förslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Förslaget innebär att ett förstärkt meddelarskydd införs från och med den 1 april 2017. Lagen föreslås gälla anställda … Continue Reading →

Organisatorisk och social arbetsmiljö

I dag började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla – AFS 2015:14. Länk till föreskrifterna finns här.  Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det … Continue Reading →

Nya föreskrifter om den social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. (AFS 2015:4). De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens … Continue Reading →

Chefens omdöme om dig kan vara offentligt

Med hjälp av teknik finns i dag fler möjligheter att dokumentera samtal mellan chef och medarbetare. Men vad betyder det för innehållet – kan det bli offentligt? Fackförbundet ST har i sitt nyhetsmagasin Publikt nr 9/2015 en artikel om detta. Mer … Continue Reading →

Lättläst och solid faktagrund

Anställning vid en statlig myndighet Utgiven 2010 av Norsteds Juridik ”Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. En konkret handbok som innehåller en bra sammanställning av … Continue Reading →

Otillåtna slagningar inte grund för uppsägning

AD 2014 nr 50 En försäkringshandläggare vid Försäkringskassan hade vid sammanlagt 37 tillfällen tittat i sin makes ärende hos Försäkringskassan.  Hon hade då vidtagit 171 aktiva handlingar i myndighetens ärendehanteringssystem under åren 2009–2011. På grund av detta sa Försäkringskassan uppe henne från … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes