Lättläst och solid faktagrund

Anställning vid en statlig myndighet Utgiven 2010 av Norsteds Juridik ”Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. En konkret handbok som innehåller en bra sammanställning av … Continue Reading →

Otillåtna slagningar inte grund för uppsägning

AD 2014 nr 50 En försäkringshandläggare vid Försäkringskassan hade vid sammanlagt 37 tillfällen tittat i sin makes ärende hos Försäkringskassan.  Hon hade då vidtagit 171 aktiva handlingar i myndighetens ärendehanteringssystem under åren 2009–2011. På grund av detta sa Försäkringskassan uppe henne från … Continue Reading →

Gedigen kunskapskälla

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning Utgiven 2013 av Norstets Juridik ”I princip alla anställda i Sverige berörs av kollektivavtal, men det är ett område som många sällan reflekterar över. Boken är en heltäckande genomgång av området och en gedigen kunskapskälla … Continue Reading →

Grundligt

Tidskriften Personal & Ledarskap nr 4 2010 ”För den personalchef inom staten som står inför en rekryteringssituation krävs särskilda kunskaper om de speciella regler som gäller för anställning. Boken är skriven av en jurist som dissekerar ämnet grundligt.”

Olika förhandlingar

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer förhandlar med varandra i olika frågor. Olika termer skapar ibland förvirring om vilken förhandling det handlar om. Arbetsgivaren är skyldig att påkalla förhandling innan viktigare förändring av sin verksamhet enligt 11 och 13 §§ medbestämmandelagen, förkortad MBL. … Continue Reading →

Tydligt klargörande

Lektör Anders Kjellberg, BTJ häfte ”Tidigare var det något mycket speciellt att vara anställd vid en statlig myndighet, men så är det inte längre. Begreppet tjänst och tjänsteman håller på att utmönstras. Staten är fortfarande en enda juridisk person, men … Continue Reading →

Superviktig bok

Offentlighet och sekretess inom personalområdet Juryn till nominering av Sveriges bästa HR-böcker 2011 ”Som enskild individ kan du ha nytta av den här boken för att förstå komplexiteten i det offentliga rummet. En torr men superviktig bok för dig som … Continue Reading →

Pedagogiskt väl upplagd

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning Utgiven 2012 av Norstedst Juridik ”Nästan 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal. Därför är det välkommet att det nu finns en aktuell handbok för alla som arbetar med dessa frågor, t.ex. arbetsrättsjurister, … Continue Reading →

E-post och sms

Offentlighet och sekretess inom personalområdet Du & jobbet 2011 nr 7 ”Nytillkomna svårigheter är vilken status e-post och sms har som offentlig handling, och även detta område får en välkommen belysning i boken.”

Untitled

Här kommer löpande nyheter om utredningar och lagförslag att presenteras.

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes