Lättläst om offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess inom personalområdet Utgiven av Liber 2011. ”Genomgångarna av lagstiftningen inom personalområdet är utmärkta. En omfattande källförteckning, författningsregister, rättsfall, refererade författningar och ordlista underlättar i hög grad läsningen och fortsatta studier. – Lämplig som referenslitteratur.”   Lektör Christer Olsson, … Continue Reading →

Faktaspäckad bok

Personal & Ledarskap 2011 nr 9 ”En faktaspäckad bok att tillgå när de egna juridiska kunskaperna tryter.”  

Arbetstvister

Arbetsrättsliga tvister handläggs enligt en särskild lag: Lagen om rättegång i arbetsrätts tvister, förkortad LRA. Om parterna inte kan lösa en arbetstvist kan en av parterna välja att gå till domstol för att få tvisten avgjord där. En enskild arbetstagare … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes