Statliga anställningar – om AD igen (DJ 2018)

I december 2016 dömde Arbetsdomstolen i ett mål om uppsägning, AD 2016 nr 74. Jusek ./. Staten genom Försäkringskassan. Med anledning av Arbetsgivarverkets slutsats av den domen skrev jag två artiklar i Dagens Juridik den 14 februari och den 9 mars 2017. Se mer på denna sida.

Nu har en statlig högskola hänvisat till samma dom som stöd för sitt agerande. Men de drar också fel slutsatser av domen. I detta fall har Överklagandenämnden för högskolan i ett beslut den 21 april 2017 undanröjt ett beslut av Stockholms konstnärliga högskola om att anställa en person som professor.

Högskolan anser att anställningsbeslutet i och för sig är undanröjt men att detta får begränsade konsekvenser med hänsyn till gällande arbetsrättslig lagstiftning. Skälet för detta är enligt högskolan ett avgörande i Arbetsdomstolen, nr 74 för 2016.

Att en överklagandenämnds beslut inte är saklig grund för en uppsägning är klart. Men det hindrar inte högskolan från att verkställa Överklagandenämndens beslut att undanröja deras anställningsbeslut. Om de inte har agerat fel så att ett anställningsavtal har uppkommit innan anställningsbeslutet har vunnit laga kraft.

I en artikel den 6 mars utvecklar jag detta. I artikeln den 13 mars analyserar jag ett dokument som högskolan rubricerar som Anställningsavtal. Men är det ett avtal? Och i så fall är det giltigt med tanke på det skrivna villkoret?

I en intervju den 12 april 2018 uttalar sig högskolans styrelseordförande till Sveriges Radio att det inte gick  rätt till när Stockholms konstnärliga högskola 2016 rekryterade en professor utan att pröva personens kompetens. Nu gör högskolan om rekryteringen. Sveriges Radio 12 april 2018

Kristina Ahlström

 

Artikel 6 mars 2018 Dagens Juridik

Kulturnyheterna 7 mars 2018

Artikel 13 mars 2018

Intervju av Universitetsläraren 15 mars 2018