Arbetsledningsbeslut inom staten – NJ 2:18

De senaste decennierna har arbetsledningsbeslut kommit att användas allt mer vid bemanning av statliga myndigheter. Besluten är inte överklagbara till skillnad från beslut om anställning vid en statlig myndighet. I artikeln beskriver jag det rättsliga regelverket för arbetsledningsbeslut med fokus på statliga myndigheter.

NJ 2018 nr 2