Arbetsmiljö

Publicerat 23 mars 2020.

Det finns allmän information om arbetsmiljöfrågor för arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare, se Arbetsmiljöverket.

Med anledning av Corona-utbrottet finns information om hur arbetsgivare ska agera. För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete, se Arbetsmiljöverket om Corona-viruset.

Arbetsplats hemma

Arbetsmiljöverket 23 mars 2020: ”Om en arbetstagare behöver arbeta hemma på grund av risken för covid-19 har arbetsgivaren fortfarande ansvar för att arbetstagarens arbetsmiljö är säker. Kraven i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning går oftast bra att uppfylla i bostaden, men det gäller att tänka på till exempel belysning och ergonomi. Om man inte kan ordna en lika bra sittplats i hemmet kan till exempel tätare pauser för att röra på sig behövas.”

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Arbetstid

Frågor och svar om för tillämpning av arbetstidslagen vid ett stort utbrott av smitta från Arbetsmiljöverket 23 mars 2020.