Archives

Lagtext ny förvaltningslag

Här kan du se lagtexten till den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018. Lagtexten är publicerad i SFS 2017:900 Läs mer om dokument i lagstiftningsprocessen här.

Ny förvaltningslag beslutad

Riksdagen har beslutat anta regeringens förslag till ny förvaltningslag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Förarbetena finns sammanställda här. Nu skriver jag på en kommentar till lagen som ska publiceras i Karnovs rättsdatabas när lagen trätt i kraft. … Continue Reading →

Rekrytering till statlig sektor – NJ 2:17

För dig som arbetar med rekrytering inom offentlig sektor och särskilt vid statliga myndigheter finns en beskrivning av regler om detta i en artikel som publicerats av Karnov Group, länk till särtryck se nedan. Artikeln är publicerad i NY JURIDIK … Continue Reading →

Undvik korruption

Att förebygga, upptäcka och hantera korruption Sveriges kommuner och landsting, förkortat SKL, har en webb-utbildning om arbete med att förebygga, upptäcka och hantera korruption. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom kommun och landsting, men är även användbart för … Continue Reading →

Statliga anställningsbeslut och anställningsavtal

Dom i Arbetsdomstolen I december förra året meddelande Arbetsdomstolen en dom i ett mål mellan Jusek och staten genom Försäkringskassan. Målet gällde frågan om ett ingånget anställningsavtal kunde undanröjas av Försäkringskassan efter det att Statens överklagandenämnd hade undanröjt anställningsbeslutet. Arbetsdomstolens … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes