Archives

Organisatorisk och social arbetsmiljö

I dag började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla – AFS 2015:14. Länk till föreskrifterna finns här.  Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det … Continue Reading →

Nya föreskrifter om den social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. (AFS 2015:4). De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes