Archives

Ingen rättshjälp trots bosatt i Sverige

Rättshjälp Rätten till rättshjälp är en viktig förmån för personer som inte själva har ekonomiska förutsättningar att betala för ett juridiskt ombud i rättsliga tvister. Till exempel för att kräva rätt lön av sin arbetsgivare. Utländska medborgare som inte är … Continue Reading →

Ny upplaga om anställningar inom staten

Nu har upplaga 2 kommit av boken jag skrev 2010: Anställning vid en statlig myndighet – Arbetsledningsbeslut och anställningsbeslut. Utgiven av Norstedts Juridik. Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning … Continue Reading →

Arbetsskyldighet staten

Arbetsdomstolen har tagit ställning i mål mellan staten och Jusek om arbetsskyldigheten för anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen som regeringen har beslutat att omlokalisera från Stockholm till Karlstad. Tvisten gäller om arbetstagare hos myndigheten är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter omlokaliseringen. … Continue Reading →

Replik 9 mars om statliga anställningar

Arbetsgivarverket har kommenterat en dom från Arbetsdomstolen i december 2016 och anser att den visar på ett fel i systemet. Jag anser att man inte kan dra någon sådan slutsats av denna dom. Med anledning av de kommentarer som kommit på … Continue Reading →

Statliga anställningsbeslut och anställningsavtal

Dom i Arbetsdomstolen I december förra året meddelande Arbetsdomstolen en dom i ett mål mellan Jusek och staten genom Försäkringskassan. Målet gällde frågan om ett ingånget anställningsavtal kunde undanröjas av Försäkringskassan efter det att Statens överklagandenämnd hade undanröjt anställningsbeslutet. Arbetsdomstolens … Continue Reading →

Skyldighet anmäla misstanke om mutbrott

Korruption på Fastighetsverket? I dagarna har rapporterats om misstankar om korruption hos Statens fastighetsverk, en myndigheten under regeringen. Se programmet Kalla fakta – Slottsherren 24 januari 2017. Vilken skyldighet har en statlig myndighet att göra anmälningar om misstankar om brott hos … Continue Reading →

Fel avstänga lärare för yttrande på twitter

Justitiekanslern riktar kritik mot Lunds kommun för kommunens beslut att stänga av en lärare från undervisning enbart med anledning av att hen brukat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Se mer här.

Stärkt meddelarskydd

Privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Regeringen har den 29 november lämnat ett förslag till riksdagen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda. Skyddet gäller de som är anställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen anser det angeläget att införa ett förstärkt meddelarskydd … Continue Reading →

Karolinska institutet och Macchiariniaffären

Hur står det till på Karolinska institutet när det gäller förvaltningsrättslig kompetens? Ja det kan man undra när man hört presskonferensen när den senaste utredningen i dag presenterades på Karolinska institutet. Enkla och grundläggande regler om handläggning av anställningsärenden verkar … Continue Reading →

Olika förhandlingar

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer förhandlar med varandra i olika frågor. Olika termer skapar ibland förvirring om vilken förhandling det handlar om. Arbetsgivaren är skyldig att påkalla förhandling innan viktigare förändring av sin verksamhet enligt 11 och 13 §§ medbestämmandelagen, förkortad MBL. … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes