Kategorier
Arbetsrätt Böcker Förvaltningsrätt Nyheter

Ny upplaga om anställningar inom staten

Nu har upplaga 2 kommit av boken jag skrev 2010: Anställning vid en statlig myndighet – Arbetsledningsbeslut och anställningsbeslut. Utgiven av Norstedts Juridik.

Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken redovisas utförligt regelverken för de olika besluten. Boken innehåller även belysande rättsfallsreferat inom området.

Boken nominerades 2010 till årets bästa HR-bok av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.

Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, HR-chefer, HR-handläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet.
Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och av den nya förvaltningslagen. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.

 

Boken finns att beställa i bokhandeln, både den fysiska och på nätet.

Kategorier
Böcker Nyheter

Lättläst och solid faktagrund

Anställning vid en statlig myndighet

Utgiven 2010 av Norsteds Juridik

Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter.

En konkret handbok som innehåller en bra sammanställning av de juridiska regler som finns kring anställning vid statliga myndigheter. Lättläst, solid faktagrund, här finns allt samlat.”

Juryn 2010 till nominering till årets bästa HR-böcker 2010

Kategorier
Böcker Nyheter

Gedigen kunskapskälla

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning

Utgiven 2013 av Norstets Juridik

”I princip alla anställda i Sverige berörs av kollektivavtal, men det är ett område som många sällan reflekterar över.

Boken är en heltäckande genomgång av området och en gedigen kunskapskälla som är till hjälp för alla som någon gång behöver råd eller stöd att tolka ett kollektivavtal.”

 

Juryn nominering till årets bästa HR-böcker 2013

Kategorier
Böcker Nyheter

Pedagogiskt väl upplagd

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning

Utgiven 2012 av Norstedst Juridik

”Nästan 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal. Därför är det välkommet att det nu finns en aktuell handbok för alla som arbetar med dessa frågor, t.ex. arbetsrättsjurister, förhandlingschefer, personal-ansvariga och fackliga företrädare. Det har tidigare saknats.

Boken innehåller inte bara en pedagogiskt väl upplagd presentation av regelverket och rättspraxis samt en rad praktiska råd. Den rymmer också ett längre inledande kapitel om kollektivavtalens roll på den svenska arbetsmarknaden. Talrika hänvisningar till vidareläsning finns för dem som vill fördjupa sig i det omfattande stoff som behandlas.”

Lektör Anders Kjellberg, BTJ häfte

Kategorier
Böcker Nyheter

E-post och sms

Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Du & jobbet 2011 nr 7

”Nytillkomna svårigheter är vilken status e-post och sms har som offentlig handling, och även detta område får en välkommen belysning i boken.”

Kategorier
Böcker Nyheter

Lättläst om offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Utgiven av Liber 2011.

”Genomgångarna av lagstiftningen inom personalområdet är utmärkta. En omfattande källförteckning, författningsregister, rättsfall, refererade författningar och ordlista underlättar i hög grad läsningen och fortsatta studier. – Lämplig som referenslitteratur.”

 

Lektör Christer Olsson, BTJ häfte

Kategorier
Böcker Nyheter

Faktaspäckad bok

Personal & Ledarskap 2011 nr 9

”En faktaspäckad bok att tillgå när de egna juridiska kunskaperna tryter.”