Archives

Följdändringar till nya förvaltningslagen

Riksdagen har beslutat om förslag till lagändringar med anledning av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2017 och regeringen har beslutat om ändringar i förordningar. Se mer här. Propositionen innehåller även förslag till vissa ändringar i några … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes