Archives

Ny upplaga om anställningar inom staten

Nu har upplaga 2 kommit av boken jag skrev 2010: Anställning vid en statlig myndighet – Arbetsledningsbeslut och anställningsbeslut. Utgiven av Norstedts Juridik. Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning … Continue Reading →

Följdändringar till nya förvaltningslagen

Riksdagen har beslutat om förslag till lagändringar med anledning av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2017 och regeringen har beslutat om ändringar i förordningar. Se mer här. Propositionen innehåller även förslag till vissa ändringar i några … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes