Kategorier
Nyheter

Utbildning

Publicerat 23 mars 2020

I dessa Corona-tider har en del personer otroligt mycket att göra och andra har kanske mindre att göra än vanligt. När föreningsaktiviteter och kulturella arrangemang ställs in är det viktigt att hitta meningsfulla sysselsättningar. Det kan vara ett bra tillfälle att utveckla sin kompetens inom något område så att man är bättre rustad när krisen är över och att man har utnyttjat tid till något meningsfullt.

Arbetsrätt

Anställning vid en statlig myndighet – Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning

Förvaltningsrätt

Offentlighet- och sekretess inom personalområdet

Förvaltningslagen – en kommentar

Förvaltningslagen – aktuell lagtext 1 juli 2018
(nu på rea hos Bokus)

Kategorier
Arbetsrätt Böcker Förvaltningsrätt Nyheter

Ny upplaga om anställningar inom staten

Nu har upplaga 2 kommit av boken jag skrev 2010: Anställning vid en statlig myndighet – Arbetsledningsbeslut och anställningsbeslut. Utgiven av Norstedts Juridik.

Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken redovisas utförligt regelverken för de olika besluten. Boken innehåller även belysande rättsfallsreferat inom området.

Boken nominerades 2010 till årets bästa HR-bok av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.

Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, HR-chefer, HR-handläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet.
Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och av den nya förvaltningslagen. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.

 

Boken finns att beställa i bokhandeln, både den fysiska och på nätet.

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Nyheter

Ny förvaltningslag beslutad

Riksdagen har beslutat anta regeringens förslag till ny förvaltningslag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Förarbetena finns sammanställda här.

Nu skriver jag på en kommentar till lagen som ska publiceras i Karnovs rättsdatabas när lagen trätt i kraft. Innan dess planerar de att ge ut kommentaren i bokform under våren 2018.

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Nyheter

Rekrytering till statlig sektor – NJ 2:17

För dig som arbetar med rekrytering inom offentlig sektor och särskilt vid statliga myndigheter finns en beskrivning av regler om detta i en artikel som publicerats av Karnov Group, länk till särtryck se nedan. Artikeln är publicerad i NY JURIDIK 2:17 tillsammans med andra intressanta artiklar om juridiska frågor.

NJ2017nr2_02-Ahlström_särtryck

Kategorier
Arbetsmiljö Nyheter

Organisatorisk och social arbetsmiljö

I dag började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla – AFS 2015:14. Länk till föreskrifterna finns här Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Här finns en vägledning till föreskrifterna.

Kristina Ahlström

Kategorier
Arbetsmiljö Nyheter

Nya föreskrifter om den social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. (AFS 2015:4).

De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Föreskrifterna  kommer att träda i kraft i 31 mars 2016. Se mer här.

Kategorier
Nyheter Offentlighet och sekretess

Chefens omdöme om dig kan vara offentligt

IMG_8739

Med hjälp av teknik finns i dag fler möjligheter att dokumentera samtal mellan chef och medarbetare. Men vad betyder det för innehållet – kan det bli offentligt? Fackförbundet ST har i sitt nyhetsmagasin Publikt nr 9/2015 en artikel om detta.

Mer att läsa om detta finns i min bok Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Kristina Ahlström

 

IMG_8742

IMG_8740

 

Kategorier
Böcker Nyheter

Lättläst och solid faktagrund

Anställning vid en statlig myndighet

Utgiven 2010 av Norsteds Juridik

Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter.

En konkret handbok som innehåller en bra sammanställning av de juridiska regler som finns kring anställning vid statliga myndigheter. Lättläst, solid faktagrund, här finns allt samlat.”

Juryn 2010 till nominering till årets bästa HR-böcker 2010

Kategorier
Böcker Nyheter

Gedigen kunskapskälla

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning

Utgiven 2013 av Norstets Juridik

”I princip alla anställda i Sverige berörs av kollektivavtal, men det är ett område som många sällan reflekterar över.

Boken är en heltäckande genomgång av området och en gedigen kunskapskälla som är till hjälp för alla som någon gång behöver råd eller stöd att tolka ett kollektivavtal.”

 

Juryn nominering till årets bästa HR-böcker 2013

Kategorier
Nyheter

Grundligt

Tidskriften Personal & Ledarskap nr 4 2010

”För den personalchef inom staten som står inför en rekryteringssituation krävs särskilda kunskaper om de speciella regler som gäller för anställning.

Boken är skriven av en jurist som dissekerar ämnet grundligt.”