Archives

Ny upplaga om anställningar inom staten

Nu har upplaga 2 kommit av boken jag skrev 2010: Anställning vid en statlig myndighet – Arbetsledningsbeslut och anställningsbeslut. Utgiven av Norstedts Juridik. Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning … Continue Reading →

Ny förvaltningslag beslutad

Riksdagen har beslutat anta regeringens förslag till ny förvaltningslag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Förarbetena finns sammanställda här. Nu skriver jag på en kommentar till lagen som ska publiceras i Karnovs rättsdatabas när lagen trätt i kraft. … Continue Reading →

Rekrytering till statlig sektor – NJ 2:17

För dig som arbetar med rekrytering inom offentlig sektor och särskilt vid statliga myndigheter finns en beskrivning av regler om detta i en artikel som publicerats av Karnov Group, länk till särtryck se nedan. Artikeln är publicerad i NY JURIDIK … Continue Reading →

Organisatorisk och social arbetsmiljö

I dag började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla – AFS 2015:14. Länk till föreskrifterna finns här.  Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det … Continue Reading →

Nya föreskrifter om den social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. (AFS 2015:4). De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens … Continue Reading →

Chefens omdöme om dig kan vara offentligt

Med hjälp av teknik finns i dag fler möjligheter att dokumentera samtal mellan chef och medarbetare. Men vad betyder det för innehållet – kan det bli offentligt? Fackförbundet ST har i sitt nyhetsmagasin Publikt nr 9/2015 en artikel om detta. Mer … Continue Reading →

Lättläst och solid faktagrund

Anställning vid en statlig myndighet Utgiven 2010 av Norsteds Juridik ”Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. En konkret handbok som innehåller en bra sammanställning av … Continue Reading →

Gedigen kunskapskälla

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning Utgiven 2013 av Norstets Juridik ”I princip alla anställda i Sverige berörs av kollektivavtal, men det är ett område som många sällan reflekterar över. Boken är en heltäckande genomgång av området och en gedigen kunskapskälla … Continue Reading →

Grundligt

Tidskriften Personal & Ledarskap nr 4 2010 ”För den personalchef inom staten som står inför en rekryteringssituation krävs särskilda kunskaper om de speciella regler som gäller för anställning. Boken är skriven av en jurist som dissekerar ämnet grundligt.”

Olika förhandlingar

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer förhandlar med varandra i olika frågor. Olika termer skapar ibland förvirring om vilken förhandling det handlar om. Arbetsgivaren är skyldig att påkalla förhandling innan viktigare förändring av sin verksamhet enligt 11 och 13 §§ medbestämmandelagen, förkortad MBL. … Continue Reading →

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes