Kategorier
Aktuellt Offentlighet och sekretess

Helikopterärendet

JO kritisk till handläggning i helikopterärendet

I ett uppmärksammat fall i media om Sjöfartsverkets upphandling av helikoptrar har JO prövat en anmälan om brister hos både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet. Brister har bekräftats av både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet som har uppgett att de har vidtagit åtgärder för att man ska följa reglerna om diarieföring.

För att den grundlagsfästa rätten att ta del av myndigheters handlingar ska fungera som avsett måste allmänheten få vetskap om vilka handlingar som finns hos myndigheterna. Därför är det viktigt att myndigheterna följer de regler som finns om exempelvis diarieföring.

Bland annat har anställda använt privat e-post om viktiga förhållanden i ärende hos myndigheten, vilket JO ser mycket allvarligt på. Följden av den hanteringen blev i praktiken att allmänna handlingar inte kunnde lämnas ut vid begäran. För detta riktar JO allvarlig kritik både till Sjöfartsverket och Näringsdepartementet.

När det gäller tiden det tagit att lämna ut vissa handlingar påminner JO om att grundlagen ställer krav på att utlämnandet ska ske skyndsamt. Se beslut och relevant lagtext.

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Offentlighet och sekretess

Kommuner följer inte offentlighetsprincipen

Bristande kunskap?

En undersökning som Ekot har gjort visar att mer än var femte kommun misslyckas med att leva upp till offentlighetsprincipen. Vilket  Justitieombudsman Stefan Holgersson tycker är allvarligt.

– Jag tycker att det är bekymmersamt. Man ska möjliggöra en insyn, och är man väldigt hemlig och undviker att svara så påverkar det förtroendet för myndigheterna, säger Stefan Holgersson

Läsa mer på Ekots hemsida och lyssna på inslaget från den 3 januari 2017.

Det är allvarligt när anställda på myndigheter, kommunala eller statliga, inte vet vad som gäller för att handlingar ska lämnas ut. De grundläggande reglerna finns i en av våra grundlagar: 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Tillämpning och regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

En handbok om grundläggande regler om detta samt särskilt om vad som gäller för personalområdet finns i boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet, som jag har skrivit just för att det behövs mer kunskap inom området. Min förhoppning är att man ska använda boken som en handbok, en uppslagsbok när man får frågor om offentlighet och sekretess, men även som utbildningsmaterial. Du kan bläddra i ett smakprov och själv se hur boken är upplagd. Jag håller även skräddarsydda kurser om området. Välkommen att höra av er om ni behöver utbildning!

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt Offentlighet och sekretess

Karolinska institutet och Macchiariniaffären

Hur står det till på Karolinska institutet när det gäller förvaltningsrättslig kompetens? Ja det kan man undra när man hört presskonferensen när den senaste utredningen i dag presenterades på Karolinska institutet. Enkla och grundläggande regler om handläggning av anställningsärenden verkar inte ha följts. Har det skapats ett grupptänkande och tunnelseende i jakten på excellent forskning? Dags för förvaltningsjuristerna att träda fram och informera om grundläggande regler för ärendehantering.

Läs mer här.

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Offentlighet och sekretess

Meddelarskydd för privatanställda

I dag den 1 september 2016 har regeringen till Lagrådet lämnat ett förslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Förslaget innebär att ett förstärkt meddelarskydd införs från och med den 1 april 2017. Lagen föreslås gälla anställda som delar i en enskild yrkesmässigt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg som till någon del är offentligt finansierad. Dessa personer ska enligt förslaget få motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som radio, tv och tidningar.

Det föreslagna meddelarskyddet begränsas av regler om tystnadsplikt och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Läs hela lagrådsremissen här

Kristina Ahlström

Kategorier
Nyheter Offentlighet och sekretess

Chefens omdöme om dig kan vara offentligt

IMG_8739

Med hjälp av teknik finns i dag fler möjligheter att dokumentera samtal mellan chef och medarbetare. Men vad betyder det för innehållet – kan det bli offentligt? Fackförbundet ST har i sitt nyhetsmagasin Publikt nr 9/2015 en artikel om detta.

Mer att läsa om detta finns i min bok Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Kristina Ahlström

 

IMG_8742

IMG_8740