AD 2016 nr 74

Överklagandenämnd undanröjt anställningsbeslut

Arbetsdomstolen prövade i ett mål om det fanns grund för att avsluta en påbörjad anställning när Statens överklagandenämnd undanröjt anställningsbeslutet. Domstolen ansåg att överklagandenämndens undanröjande inte innebär att ett redan ingånget anställningsavtal upphör eller att anställningsmyndigheten får avsluta den påbörjade anställningen utan att följa anställningsskyddslagen. Statens överklagandenämnds beslut utgör inte heller saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.

AD 2016 nr 74

Angående tolkning av domen se

artiklar februari och mars 2017

artiklar mars 2018