Medarbetare


Den 2 oktober 2015 antogs Kristina Ahlström till Advokatsamfundet.

Egen juridisk verksamhet

År 2008 startade jag en juridisk verksamhet efter många års anställningar vid framför allt statliga myndigheter. Under min tid som egen företagare har jag utöver rådgivnings-, utbildnings-, och författarverksamhet haft anställning vid Regeringskansliet för att skriva en proposition om sekretess.

Jur kand 1985

År 1985 tog  jag min  jur kand examen vid Lunds universitet. Därefter arbetade jag som notarie vid Ronneby tingsrätt, Rättshjälpsnämnden i Malmö och därefter som biträdande kronofogde vid Kronofogdemyndigheten i Kristianstads län.

Mer arbetsrätt

1992 flyttade jag till Stockholm och började inom universitets- och högskolesektorn, först Universitets- och högskolverket som ombildades till Verket för högskoleservice, sedemera Högskoleverket. Därefter personalavdelningen på Stockholms universitet. 1996 blev det arbetsrätt på heltid på dåvarande Riksskatteverket.

Regeringskansliet

År 2000 arbetade jag  för en organisationskommitté med juridiska frågor i en omstrukturering av de forskningsfinansierande myndigheterna. Året efter började jag på rättssekretariatet vid Utbildningsdepartementet. Vid departementet deltog jag även som expert och sakkunnig i ett flertal statliga utredningar.

Föreläsningar och kurser

Under åren har jag även genomfört ett stort antal utbildningar inom både det förvaltningsrättsliga och det arbetsrättsliga området samt om personuppgiftslagen.

Fil kand i pedagogik 2004

Slutet av 1990-talet och början av 2000-talet läste jag parallellt med mitt arbete beteendevetenskap vid Stockholms universitet. Avslutade studierna 2004 med en fil kand med huvudämne pedagogik.

Författar juridiska böcker

Jag skriver böcker inom det juridiska området. Dels inom det arbetsrättsliga området, dels inom förvaltningsrätt.

Medlemskap

– Sverige Advokatsamfund
– Arbetsrättsliga föreningen
– Sveriges författarförbund