Utbildning

Kristina Ahlström1396 NS2lagbok.original

Kristina Ahlström medverkar som föreläsare för flera utbildningsinstitutet. Kurserna presenteras nedan.

Du kan även få en skräddarsydd utbildning för din verksamhet. Tillsammans kan vi lägga upp ett program anpassat till er aktuella situation. Aktuella ämnen:

Yttrandefriheten och lojaliteten i anställningsavtalet – Vad gäller för offentlig sektor?

Anställda vid en statlig eller kommunal myndighet har en större rätt att offentligt kritisera sin arbetsgivar än de som är anställda av privata företag. Den grundlagsreglerad yttrandefriheten ger anställda inom offentlig sektor ett starkare skydd i dessa frågor. I vissa fall rådet det förbud för arbetsgivaren att efterforska och straffa arbetstagare som uttalat sig i pressen. 2017 har det dessutom tillkommit lagregler som innebär att även anställda i viss privat verksamhet som är offentligt finansierad har liknande skydd.

Rekrytering inom offentlig sektor

För en arbetsgivare vid en kommunal eller statlig myndighet gäller att verksamheten ska bedrivas sakligt, vilket även omfattar rekrytering av personal. För statliga myndigheter gäller dessutom en hel del särskilda regler, även om anställningarna till största del följer vad som gäller för hela arbetsmarknaden. En stor skillnad är att anställningsbeslut av en statlig myndighet som regel kan överklagas till en annan myndighet.

Offentlighet och sekretess

För att en arbetsgivare ska kunna vidta åtgärder mot en anställd krävs som regel dokumentation. En arbetsgivare inom offentlig sektor måste då också beakta att denna dokumentation kan bli offentlig och tillgänglig för allmänheten. Kunskap om allmänna handlingar och vad som kan omfattas av sekretess är då betydelsefullt.

Arbetsrätt för chefer inom offentlig sektor

 Fakultetskurser ger en kurs om Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor där jag medverkar tillsammans med Göran Söderlöf, se mer här. Vi går då igenom vad som särskilt gäller för kommunala och statliga myndigheter.

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

På denna kurs tar vi bland annat upp frågor om bisysslor, arbetstid, loggning och annan kontroll av anställda samt juridik om etiska frågor. Denna kurs är en fördjupning av frågor för offentlig sektor. Här medverkar jag tillsammans med Sören Öman, se  kursens program se här.

Kursen vänder sig till personalchefer, chefer och fackliga förtroendemän som är verksamma i offentlig sektor.

Arbetsrättsliga förhandlingar

Roine Johansson, Almega, och jag genomför en kurs om arbetsrättsliga förhandlingar. Kursen anordnas av  VJS/Karnov. Under kursen går vi igenom förhandlingar enligt medbestämmandelagen både rättsligt och praktiskt som förberedelser, genomförande, protokoll, tystnadsplikt och förhandlingens avslutande. Under eftermiddagen får du tillfälle att i grupper skapa planer och dokument som du kan använda direkt när du kommer tillbaka till ditt arbete. Se mer om programmet här.

Kursen vänder sig till personalchefer, HR-handläggare och fackliga förtroendemän som är nya inom området eller vill ha en uppdatering.

© 2020 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes