Rättshjälp

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till dig som behöver hjälp av en advokat eller annan jurist.

Stödet ges bara till dig som inte kan utnyttja din hemförsäkring och som har begränsad ekonomi. Endast personer kan få rättshjälp alltså inte föreningar eller företag.

Du kan läsa mer om vad som gäller för att få rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Rådgivning

För att kunna få rättshjälp krävs det att du först har fått rådgivning av en advokat eller annan jurist i minst en timme. För rådgivningen får du betala en bestämd avgift för rådgivning i upp till två timmar. Avgiften är för en timme 1 780 kr inklusive moms (2021 års avgift). Om det ekonomiska underlaget enligt 38 § rättshjälpslagen inte överstiger 75 000 kr kan du få betala en lägre rådgivningsavgift. (13 § DVFS 2020:15)

Innan du kan ansöka om rättshjälp behöver du få rådgivning som du bokar hos den du vill ska hjälpa dig. Innan du mötet bör du förbered dig.

Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.