Resor


Uppdaterad 5 juni 2020
Publicerad 23 mars 2020

Stockholms län

I annonser den 4 april 2020 skriver SL, Stockholms län: Res bara om du verkligen måste. I annons i DN hälsar SL de välkomna som har en viktig samhällsfunktion. De ber oss andra att inte resa med dem just nu.

DN 4 april 2020

Resor inom Sverige

4 juni 2020

Den 4 juni 2020 meddelade Folkhälsomyndigheten att från och med den 13 juni så gäller inte någon avrådan för längre resor inom Sverige – för de som är symptomfria. Detta gäller även för turister som besöker Sverige. Information på engelska om vad som gäller i Sverige finns här:

Visiting Sweden

13 maj 2020

Den 13 maj 2020 förtydligar Folkhälsomyndigheten sin avrådan om längre resor inom Sverige. Myndigheten har tidigare sagt att kortare resor varit ok, nu förtydligas detta till resor som tar 1-2 timmar med bil. (Publicerat här 13 maj 2020)

Folkhälsomyndigheten uppmanade den 23 mars 2020 alla att tänka över sina resor framöver inte minst i påsk. Är det nödvändigt att resa?

Resor inom Sverige – Folkhälsomyndigheten 19 mars 2020. Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Se Regeringskansliets webbplats.

UD:s reseavrådan t.o.m. 15 juli

Den 13 maj 2020 förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med den 15 juli 2020. Med icke nödvändiga resor lämnar utrikesminister Ann Linde exempel som besök- och turismresor. (Publicerat här 13 maj 2020)

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlängde UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla till och med den 15 juni 2020. Beslutet togs fredagen den 3 april 2020. Se mer information här. (publicerat här 7 april 2020)

Den 19 mars 2020 trädde en särskild förordning ikraft med föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Se förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige.

UD avråder 14 mars 2020

”Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.”

UD lämnar information på Facebook: Resklar

Resor till Sverige

(15 maj 2020)

Regeringen har föreskrivit en förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige:

”Regeringen föreskriver att förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, som gäller till och med den 15 maj 2020 , ska fortsätta att gälla till och med den 15 juni 2020.”

Se förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige SFS 2020:296