Resor


Uppdaterad 17 augusti 2020
Publicerad 23 mars 2020

Stockholms län

I annonser den 4 april 2020 skriver SL, Stockholms län: Res bara om du verkligen måste. I annons i DN hälsar SL de välkomna som har en viktig samhällsfunktion. De ber oss andra att inte resa med dem just nu.

DN 4 april 2020

Resor inom Sverige

4 juni 2020

Den 4 juni 2020 meddelade Folkhälsomyndigheten att från och med den 13 juni så gäller inte någon avrådan för längre resor inom Sverige – för de som är symptomfria. Detta gäller även för turister som besöker Sverige. Information på engelska om vad som gäller i Sverige finns här:

Visiting Sweden

13 maj 2020

Den 13 maj 2020 förtydligar Folkhälsomyndigheten sin avrådan om längre resor inom Sverige. Myndigheten har tidigare sagt att kortare resor varit ok, nu förtydligas detta till resor som tar 1-2 timmar med bil. (Publicerat här 13 maj 2020)

Folkhälsomyndigheten uppmanade den 23 mars 2020 alla att tänka över sina resor framöver inte minst i påsk. Är det nödvändigt att resa?

Resor inom Sverige – Folkhälsomyndigheten 19 mars 2020. Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Se Regeringskansliets webbplats.

Resor till andra länder

17 augusti 2020

UD har under sommaren 2020 ändrat sin avrådan att resa till andra länder. Detta kan ändras snabbt och bäst att alltid se vad som är senaste nytt från UD: Länder som UD avråder från resa till

UD lämnar information i en särskild app: Resklar

Resor till Sverige

17 augusti 2020

Den 19 mars 2020 trädde en särskild förordning ikraft med föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Seförordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Information från regeringen om bestämmelserna