Nya förvaltningslagen och HR – NJ 2018:1

I en ny artikel presenteras nyheter i 2017 års förvaltningslag som träder i kraft den 1 juli 2018. Framställningen fokuserar på frågor som kan bli aktuella i anställningsärenden och andra ärenden inom HR-området. Artikeln är av deskriptiv karaktär och avslutas med några personliga kommentarer.

Artikeln är den tredje delen av en serie artiklar i Ny Juridik.

2017 års förvaltningslag – betydelse för HR-området Ny Juridik 2018 nr 1