Kategorier
Arbetsrätt Nyheter

Olika förhandlingar

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer förhandlar med varandra i olika frågor. Olika termer skapar ibland förvirring om vilken förhandling det handlar om.

Arbetsgivaren är skyldig att påkalla förhandling innan viktigare förändring av sin verksamhet enligt 11 och 13 §§ medbestämmandelagen, förkortad MBL.

Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisation kan påkalla förhandling med stöd av 10 § MBL. En sådan förhandling kan leda till ett kollektivavtal mellan parterna.

Arbetstagarorganisation kan påkalla förhandling med arbetsgivaren innan arbetsgivaren fattar eller verkställer beslut som rör medlem i organisationen, med stöd av 12 § MBL.

 

Kategorier
Nyheter

Tydligt klargörande

Lektör Anders Kjellberg, BTJ häfte

”Tidigare var det något mycket speciellt att vara anställd vid en statlig myndighet, men så är det inte längre. Begreppet tjänst och tjänsteman håller på att utmönstras. Staten är fortfarande en enda juridisk person, men när det gäller anställningsfrågor har alltmer delegerats till de enskilda myndigheterna. Fortfarande finns betydelsefulla skillnader jämfört med vara anställd hos en privat arbetsgivare.

Allt detta klargörs tydligt i denna bok som vänder sig till jurister, personalansvariga och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete.”

Kategorier
Nyheter

Superviktig bok

Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Juryn till nominering av Sveriges bästa HR-böcker 2011

”Som enskild individ kan du ha nytta av den här boken för att förstå komplexiteten i det offentliga rummet.

En torr men superviktig bok för dig som arbetar inom offentlig sektor. Jobbar du inom kommun, landsting eller myndighet bör den här titeln stå med på din läslista.

En faktaspäckad bok att tillgå när de egna juridiska kunskaper tryter.”

Kategorier
Böcker Nyheter

Pedagogiskt väl upplagd

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning

Utgiven 2012 av Norstedst Juridik

”Nästan 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal. Därför är det välkommet att det nu finns en aktuell handbok för alla som arbetar med dessa frågor, t.ex. arbetsrättsjurister, förhandlingschefer, personal-ansvariga och fackliga företrädare. Det har tidigare saknats.

Boken innehåller inte bara en pedagogiskt väl upplagd presentation av regelverket och rättspraxis samt en rad praktiska råd. Den rymmer också ett längre inledande kapitel om kollektivavtalens roll på den svenska arbetsmarknaden. Talrika hänvisningar till vidareläsning finns för dem som vill fördjupa sig i det omfattande stoff som behandlas.”

Lektör Anders Kjellberg, BTJ häfte

Kategorier
Böcker Nyheter

E-post och sms

Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Du & jobbet 2011 nr 7

”Nytillkomna svårigheter är vilken status e-post och sms har som offentlig handling, och även detta område får en välkommen belysning i boken.”

Kategorier
Nyheter

Här kommer löpande nyheter om utredningar och lagförslag att presenteras.

Kategorier
Böcker Nyheter

Lättläst om offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Utgiven av Liber 2011.

”Genomgångarna av lagstiftningen inom personalområdet är utmärkta. En omfattande källförteckning, författningsregister, rättsfall, refererade författningar och ordlista underlättar i hög grad läsningen och fortsatta studier. – Lämplig som referenslitteratur.”

 

Lektör Christer Olsson, BTJ häfte

Kategorier
Böcker Nyheter

Faktaspäckad bok

Personal & Ledarskap 2011 nr 9

”En faktaspäckad bok att tillgå när de egna juridiska kunskaperna tryter.”

 

Kategorier
Nyheter

Arbetstvister

Arbetsrättsliga tvister handläggs enligt en särskild lag: Lagen om rättegång i arbetsrätts tvister, förkortad LRA. Om parterna inte kan lösa en arbetstvist kan en av parterna välja att gå till domstol för att få tvisten avgjord där.

En enskild arbetstagare som inte är ansluten till en arbetstagarorganisation får väcka talan vid en tingsrätt medan en arbetstagarorganisation kan gå till Arbetsdomstolen efter slutförda tvisteförhandlingar.