Olika förhandlingar

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer förhandlar med varandra i olika frågor. Olika termer skapar ibland förvirring om vilken förhandling det handlar om.

Arbetsgivaren är skyldig att påkalla förhandling innan viktigare förändring av sin verksamhet enligt 11 och 13 §§ medbestämmandelagen, förkortad MBL.

Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisation kan påkalla förhandling med stöd av 10 § MBL. En sådan förhandling kan leda till ett kollektivavtal mellan parterna.

Arbetstagarorganisation kan påkalla förhandling med arbetsgivaren innan arbetsgivaren fattar eller verkställer beslut som rör medlem i organisationen, med stöd av 12 § MBL.