Kategorier
Arbetsmiljö Nyheter

Nya föreskrifter om den social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. (AFS 2015:4).

De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Föreskrifterna  kommer att träda i kraft i 31 mars 2016. Se mer här.

Kategorier
Nyheter Offentlighet och sekretess

Chefens omdöme om dig kan vara offentligt

IMG_8739

Med hjälp av teknik finns i dag fler möjligheter att dokumentera samtal mellan chef och medarbetare. Men vad betyder det för innehållet – kan det bli offentligt? Fackförbundet ST har i sitt nyhetsmagasin Publikt nr 9/2015 en artikel om detta.

Mer att läsa om detta finns i min bok Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Kristina Ahlström

 

IMG_8742

IMG_8740