Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt Offentlighet och sekretess

Karolinska institutet och Macchiariniaffären

Hur står det till på Karolinska institutet när det gäller förvaltningsrättslig kompetens? Ja det kan man undra när man hört presskonferensen när den senaste utredningen i dag presenterades på Karolinska institutet. Enkla och grundläggande regler om handläggning av anställningsärenden verkar inte ha följts. Har det skapats ett grupptänkande och tunnelseende i jakten på excellent forskning? Dags för förvaltningsjuristerna att träda fram och informera om grundläggande regler för ärendehantering.

Läs mer här.

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Offentlighet och sekretess

Meddelarskydd för privatanställda

I dag den 1 september 2016 har regeringen till Lagrådet lämnat ett förslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Förslaget innebär att ett förstärkt meddelarskydd införs från och med den 1 april 2017. Lagen föreslås gälla anställda som delar i en enskild yrkesmässigt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg som till någon del är offentligt finansierad. Dessa personer ska enligt förslaget få motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som radio, tv och tidningar.

Det föreslagna meddelarskyddet begränsas av regler om tystnadsplikt och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Läs hela lagrådsremissen här

Kristina Ahlström