Ändringar i LAS

Ändringar i LAS 2022

Regeringen har den 7 juni 2021 lämnat besked om nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överenskommelsen, enligt januariavtalet, om att reformera arbetsrätten. Detta ska ske genom att partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd genomförs.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Ändringarna är inte gällande förrän riksdagen har beslutat om en kommande proposition från regeringen, men mycket talar för att förslagen kommer att genomföras.

Bl.a. föreslås:

– ”Saklig grund” ändras till ”sakliga skäl”. Betydelse för uppsägning på grund av personliga skäl, inte för arbetsbristuppsägningar.

– Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist föreslås arbetsgivare kunna undanta tre arbetstagare, oavsett antal anställda.

– Vid tvist upphör anställningen vid uppsägningstidens slut. Om en domstol ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå för tid som tvisten pågått.

Informationsmaterial

Pressmeddelande