Aktuell arbetsrätt

Förändringar i LAS 2022

Publicerat 7 juni 2021

Regeringen har den 7 juni 2021 lämnat besked om nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överenskommelsen enligt januariavtalet om att reformera arbetsrätten. 

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och blir gällande när riksdagen har beslutat om en kommande proposition från regeringen, men mycket talar för att förslagen kommer att genomföras.

Bland annat föreslås:

– ”Saklig grund” ändras till ”sakliga skäl”. Betydelse för uppsägning på grund av personliga skäl, inte för arbetsbristuppsägningar.

– Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist föreslås arbetsgivare kunna undanta tre arbetstagare, oavsett antal anställda.

– Vid tvist upphör anställningen vid uppsägningstidens slut. Om en domstol ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå för tid som tvisten pågått.

Informationsmaterial

Pressmeddelande

Toijer utredningen 2020

Reviderat 7 juni 2021

Justitierådet Gudmund Toijer lämnade den 1 juni 2020 sin utredning om ett modernare anställningsskydd till arbetsmarknadsministern. 733 sidor! Ändringar föreslås i lagen om anställningsskydd (LAS) och 14 andra lagar. Förslag till i kraft tidpunkt: 1 januari 2022.

Utredningen har fått nummer SOU 2020:30 och finns att ladda ner via länken nedan.

En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30