Sexuella trakasserier

Arbetsdomstolen prövade nyligen om det kan vara diskriminerande att som anställd sitta i chefens knä under ett arbetssamtal.

En 19 årig kvinna anställd för att arbete på ett kafé. Den person som var hennes chef arbetade också där. Efter en kort tids anställning inträffade den händelse som prövats av Arbetsdomstolen. Kvinnan uppmanades att sätta sig i chefens knä och han rörde vid henne och pussade på henne. Domstolen skriver att i samtal mellan en arbetsgivarföreträdare och en arbetstagare där frågor om arbetsvillkor och arbetstagarens prestationer ska behandlas är det enligt Arbetsdomstolen typiskt sett helt främmande att arbetstagaren ska behöva sitta i arbetsgivarföreträdarens knä. Domstolen ansåg det även vid ett sådant samtal oacceptabelt med fysisk beröring i form av kramar och pussar på sätt den anställde har berättat. Likaså fann domstolen det apart att ta upp frågan om löneförhöjning i en situation där arbetstagaren sitter i arbetsgivarföreträdarens knä. På det sätt chefen handlat och bemött den anställde vid det aktuella tillfället står det enligt Arbetsdomstolen helt klart att den anställde utsatts för ett oönskat beteende som kränkt hennes värdighet. Det är uppenbart att beteendet varit av sexuell natur.

Arbetsdomstolen tillerkände kvinnan diskrimineringsersättning om 50 000 kr för att hennes arbetsgivare genom närmanden och fysisk beröring av sexuell natur utsatt en henne för sexuella trakasserier i strid med diskrimineringslagen.

Läs hela domen här.

Arbetsdomstolens dom 2016 nr 38
Mål nr A 57/15