Vägledning för etiska riktlinjer

På uppdrag av dåvarande KRUS, Kompetensrådet för utveckling inom staten, har Kristina Ahlström skrivit Etiska riktlinjer – Vägledning och juridiska aspekter (2012).Skriften innehåller en introduktion till allmänna och arbetsrättsliga regler för statliga myndigheter. I skriften redovisas tips på utformning av etiska riktlinjer på arbetsplatsen samt exempel på moment i en arbetsprocess för utveckling av sådana.

Skriften har delats ut gratis, nu finns endast enstaka exemplar av boken kvar att beställa hos Statskontoret. Här bifogas skriften i pdf-format: Etiska_riktlinjer_Verktyg.

130603-ahlstrom-082