Allmänna handlingar

En undersökning som Ekot har gjort visar att mer än var femte kommun misslyckas med att leva upp till offentlighetsprincipen. Vilket  Justitieombudsman Stefan Holgersson tycker är allvarligt.

– Jag tycker att det är bekymmersamt. Man ska möjliggöra en insyn, och är man väldigt hemlig och undviker att svara så påverkar det förtroendet för myndigheterna, säger Stefan Holgersson

Läsa mer på Ekots hemsida och lyssna på inslaget från den 3 januari 2017.

Det är allvarligt när anställda på myndigheter, kommunala eller statliga, inte vet vad som gäller för att handlingar ska lämnas ut. De grundläggande reglerna finns i en av våra grundlagar: 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Tillämpning och regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

En handbok om grundläggande regler om detta samt särskilt om vad som gäller för personalområdet finns i boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet, som jag har skrivit just för att det behövs mer kunskap inom området. Min förhoppning är att man ska använda boken som en handbok, en uppslagsbok när man får frågor om offentlighet och sekretess, men även som utbildningsmaterial. Du kan bläddra i ett smakprov och själv se hur boken är upplagd. Jag håller även skräddarsydda kurser om området. Välkommen att höra av er om ni behöver utbildning!

Kristina Ahlström