Artikel i NY JURIDIK 2:17

Rekrytering till statlig sektor

För dig som arbetar med rekrytering inom offentlig sektor och särskilt vid statliga myndigheter finns en beskrivning av regler om detta i en artikel som publicerats av Karnov Group, länk till särtryck se nedan. Artikeln är publicerad i NY JURIDIK 2:17.

NJ2017nr2_02-Ahlström_särtryck