Utbildning

Foto Jini Sofia

Kristina Ahlström genomför skräddarsydd utbildning för din verksamhet. Tillsammans kan vi lägga upp ett program anpassat till er aktuella situation. Exempel på ämnen:

Ändringar i LAS 30 juni 2022

Regeringen har den 7 juni 2021 lämnat besked om nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överenskommelsen, enligt januariavtalet, om att reformera arbetsrätten. Detta ska ske genom att partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd genomförs.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Ändringarna är inte gällande förrän riksdagen har beslutat om en kommande proposition från regeringen, men mycket talar för att förslagen kommer att genomföras. Därför bra att ha en genomgång av reglerna för HR och chefer.

Se mer om förslaget här.

DS 2021:16-18.

Yttrandefriheten och lojaliteten i anställningsavtalet
– Vad gäller för offentlig sektor?

Anställda vid en statlig eller kommunal myndighet har en större rätt att offentligt kritisera sin arbetsgivar än de som är anställda av privata företag. Den grundlagsreglerad yttrandefriheten ger anställda inom offentlig sektor ett starkare skydd i dessa frågor. I vissa fall rådet det förbud för arbetsgivaren att efterforska och straffa arbetstagare som uttalat sig i pressen. 2017 har det dessutom tillkommit lagregler som innebär att även anställda i viss privat verksamhet som är offentligt finansierad har liknande skydd.

Rekrytering inom offentlig sektor

För en arbetsgivare vid en kommunal eller statlig myndighet gäller att verksamheten ska bedrivas sakligt, vilket även omfattar rekrytering av personal. För statliga myndigheter gäller dessutom en hel del särskilda regler, även om anställningarna till största del följer vad som gäller för hela arbetsmarknaden. En stor skillnad är att anställningsbeslut av en statlig myndighet som regel kan överklagas till en annan myndighet.

Offentlighet och sekretess

För att en arbetsgivare ska kunna vidta åtgärder mot en anställd krävs som regel dokumentation. En arbetsgivare inom offentlig sektor måste då också beakta att denna dokumentation kan bli offentlig och tillgänglig för allmänheten. Kunskap om allmänna handlingar och vad som kan omfattas av sekretess är då betydelsefullt.

Arbetsrätt för chefer inom offentlig sektor

 Utöver vad som gäller för chefer allmänt vid uppsägning och avsked, misskötsamhet och andra personalfrågor,  går vi igenom vad som särskilt gäller för kommunala och statliga myndigheter.

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Frågor om bisysslor, arbetstid, loggning och annan kontroll av anställda samt juridik om etiska frågor. Denna kurs kan ses som en fördjupning av frågor för offentlig sektor. Denna kurs har jag tidigare genomfört tillsammans med tillsammans med Sören Öman.

Kursen vänder sig till personalchefer, chefer och fackliga förtroendemän som är verksamma i offentlig sektor.

Arbetsrättsliga förhandlingar

Under kursen går vi igenom förhandlingar enligt medbestämmandelagen både rättsligt och praktiskt som förberedelser, genomförande, protokoll, tystnadsplikt och förhandlingens avslutande. Under eftermiddagen får du tillfälle att i grupper skapa planer och dokument som du kan använda direkt när du kommer tillbaka till ditt arbete.

Kursen vänder sig till personalchefer, HR-handläggare och fackliga förtroendemän som är nya inom området eller vill ha en uppdatering.