Registrering av arbetsförmågebedömningar

Beslut av Datainspektionen

 

I ett tillsynsärende har Datainspektionen gjort uttalande om en kommuns registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda. Beslutet innehåller en genomgång av vilka regler i personuppgiftslagen som gäller.

Datainspektionen konstaterar att kommunen har rätt att registrera arbetsförmågebedömningar i ett visst datasystem inom ramen för sitt rehabiliteringsarbete. För att behandlingen ska vara tillåten krävs dock att de grundläggande kraven i 9 § personuppgiftslagen är uppfyllda.

Datainspektionens beslut 2013-05-31 dnr, 1492-2012

Till detta kommer frågan om uppgifterna omfattas av sekretess. Många uppgifter inom personalområdet är offentliga, sekretess kan finnas för uppgift om en enskilds hälsotillstånd och  sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av en anställd, se 39 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Sannolikt innehåller en arbetsförmågebedömning även uppgifter som inte omfattas av sekretess.

Kristina Ahlström