Restauranger och café

Publicerat 26 mars 2020

Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Föreskriften är publicerad i HSLF-FS som är Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Författningsregistret handhas av Socialstyrelsen.

Av föreskriften HSLF-FS 2020:xx följer vad som gäller för vissa verksamheter, till exempel, restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet.

Krav på egenkontroll och riksbedömningar och att ta fram instruktioner för personalen för att förhindra smittspridning. (3 §)

De ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler. besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåtet. (4 §)

Smittskyddsläkare får efter samråd med kommunen besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller föreskrifterna i föresriften.

Föreskrifterna trädde i kraft den 25 mars 2020 och gäller som längst till och med den 31 december 2020.