Sammankomster

Senast ändrat 29 mars 2020
Publicerat 23 mars 2020

Fler än 50 deltagare

Onsdagen den 11 mars beslutade regeringen att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Förbudet gällde tills vidare från och med den 12 mars 2020. Från och med den 29 mars 2020 ändrades förbudet till att gälla fler än 50 deltagare, se SFS 2020:162.

Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

I samband med ändringen den 29 mars 2020 infördes en möjlighet för en länsstyrelse att meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än 50 personer, om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Se förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen om förbudet 11 mars 2020.

Polisen om förbudet 11 mars 2020.

Övriga sammankomster

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommendera Folkhälsomyndigheten att en riskbedömning görs före genomförandet, för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör enligt Folkhälsomyndigheten generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Se Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19