Statliga anställningsbeslut och anställningsavtal m.a.a. AD 2016 nr 74 (DJ 2917-02-14)

Dom i Arbetsdomstolen

I december 2016 meddelande Arbetsdomstolen en dom i ett mål mellan Jusek och staten genom Försäkringskassan. Målet gällde frågan om ett ingånget anställningsavtal kunde undanröjas av Försäkringskassan efter det att Statens överklagandenämnd hade undanröjt anställningsbeslutet.

Arbetsdomstolens slutsats var att statens åtgärd att avsluta arbetstagarens anställning hade stått i strid med 7 § anställningsskyddslagen och ogiltigförklarade uppsägningen.

Arbetsgivarverket har kommenterat domen och anser att den visar på ett fel i systemet. Jag anser att man inte kan dra någon sådan slutsats av denna dom. Läs hela artikeln här: Artikel i Dagens juridik den 14 februari 2017

I en artikel den 9 mars 2017 kommenterar jag mer i frågan utifrån kommentar som lämnats på den första artikeln.

Relevanta länkar

AD 2016 nr 74. Jusek ./. Staten genom Försäkringskassan

Arbetsgivarverkets kommentar