Åtgärder inom staten – NJ 2017:4

I en ny artikel i Ny Juridik presenterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Kristina Ahlström de särskilda regler som gäller för arbetsrättsliga åtgärder med anledning av att arbets- tagare vid en statlig myndighet som missköter sin anställning. Innehållet baseras på litteratur och praxis inom området och är huvudsakligen av deskriptiv karaktär men har era inslag av praktisk diskussion.

I artikeln behandlas huvudsakligen frågor om arbetsrättsliga åtgärder för anställda vid statliga myndigheter. I stort är det samma regler som gäller för alla anställda oavsett privat eller offentlig sektor, men det finns fortfarande kvar en del särskilda regler i författningar beträffande statlig sektor, särskilt förfaranderegler.

För många myndigheter är dessa frågor sällan aktuella och när de väl aktualiseras har man inte den rutin och kunskap som behövs för att handlägga dessa ärenden. De förvaltningsrättsliga reglerna är dessutom ofta inte så kända inom HR-området och det kan därför finnas anledning att repetera dessa.

NJ2017nr4_2_Ahlstrom