Pedagogiskt väl upplagd

Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning

Utgiven 2012 av Norstedst Juridik

”Nästan 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av ett kollektivavtal. Därför är det välkommet att det nu finns en aktuell handbok för alla som arbetar med dessa frågor, t.ex. arbetsrättsjurister, förhandlingschefer, personal-ansvariga och fackliga företrädare. Det har tidigare saknats.

Boken innehåller inte bara en pedagogiskt väl upplagd presentation av regelverket och rättspraxis samt en rad praktiska råd. Den rymmer också ett längre inledande kapitel om kollektivavtalens roll på den svenska arbetsmarknaden. Talrika hänvisningar till vidareläsning finns för dem som vill fördjupa sig i det omfattande stoff som behandlas.”

Lektör Anders Kjellberg, BTJ häfte