Målsägandebiträde

Du som har blivit utsatt för brott har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Den som är målsägandebiträde ska ta till vara dina intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till dig. Målsägandebiträdets uppgift är att förklara det som händer, att sitta med vid polisförhör, begära in kompletterande bevisning om det behövs och förbereda dig inför rättegången i domstol. Om du har rätt till skadestånd på grund av brottet, ska målsägandebiträdet hjälpa dig med att framställa sådant yrkande i rättegången.

Du kan inför polisförhör begära att få ett målsägandebiträde och du kan föreslå en jurist som du har förtroende för. I vissa fall har ett brottsoffer behov av stöd redan under förundersökningen, till exempel om du inte har fyllt 18 år.

Det är en domstol som beslutar om du har rätt till ett målsägandebiträde. Kostnaden för målsägandebiträde betalas av staten.

Aktuella författningar

Lag (1988:609) om målsägandebiträde

Förordning (1997:408) om målsägandebiträde

Brottsbalk (1962:700)

 

Statyn Kvinnan i fredsarbetet är skapat av Peter Linde och kom till på initiativ av Svenska läkare mot kärnvapen och restes i samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Statyn är placerad vid kärleksudden på norra Djurgården. På statyn finns två porträttmedaljonger visande Inga Thorsson (1915–1994), och Alva Myrdal (1902–1986). Den senare hedrades 1982 med Nobels fredspris.