Välkommen till Ahlström Advokatbyrå!

Med många års erfarenhet av juridisk rådgivning erbjuder jag  stöd och hjälp till arbetsgivare i arbetsrättsliga och allmänna förvaltningsrättsliga frågor. Förutom en jur kand har jag en fil kand i pedagogik vilket ger en ökad kunskap om förändringsprocesser.

Jag åter mig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt som offentligt biträde i tvångsmål.

Kristina Ahlström
advokat

Foto: Jini Sofia