Välkommen till Ahlström Advokatbyrå! [Hemsidan under bearbetning 14 nov, snart klart]

Kristina Ahlström1284 NS2cerisejacka.smallMed många års erfarenhet av juridisk rådgivning erbjuder jag  stöd och hjälp till arbetsgivare i arbetsrättsliga frågor. Förutom en jur kand har jag en fil kand i pedagogik vilket ger en ökad kunskap om förändringsprocesser. När du behöver en särskild expertis inom området, eller behöver en extra resurs för att hantera personalfrågor kan du anlita mig.

Jag åter mig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Under Corona-tider kom flera nya frågor som jag har skrivit om och länkat till myndigheter och beslut. Du hittar dem genom att använda sökfunktionen. Nu hoppas jag att restriktionerna inte ska återkomma.

Kristina Ahlström
advokat

Birger Jarlsgatan vid Nybroplan i Stockholm.