Välkommen till Ahlström Advokatbyrå!

Kristina Ahlström1284 NS2cerisejacka.smallMed många års erfarenhet av juridisk rådgivning erbjuder jag  stöd och hjälp till arbetsgivare i arbetsrättsliga frågor. Förutom en jur kand har jag en fil kand i pedagogik vilket ger en ökad kunskap om förändringsprocesser. När du behöver en särskild expertis inom området, eller behöver en extra resurs för att hantera personalfrågor kan du anlita mig.

Jag åter mig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

I dessa Corona-tider kan flera nya frågor uppkomma och svaren kan vara svåra att få utifrån den rättspraxis som finns och de nya rättsliga regleringar som kommer nu. Under menyn Corona ovan kommer jag att lägga ut länkar till information och inte minst de rättsliga dokument som gäller. Det är viktigt att se hur åtgärderna är formulerade i lagtext och förarbeten.

Tillsammans hjälper vi varandra att klara av svåra tider.

Kristina Ahlström
advokat