Kategorier
Böcker Nyheter

E-post och sms

Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Du & jobbet 2011 nr 7

”Nytillkomna svårigheter är vilken status e-post och sms har som offentlig handling, och även detta område får en välkommen belysning i boken.”