Böcker

Kollektivavtal_2013Sekretessboken_jpeg130603-ahlstrom-081130603-ahlstrom-082

 

I februari 2018 gav karnov Group ut en lagkommentar till den nya förvaltningslagen som Kristina Ahlström skrivit. Boken finns att köpa i bokhandeln och finns även tillgänglig i Karnov Groups rättsdatabas.

Kristina Ahlström har skrivit tre juridiska handböcker och samtliga har nominerats till årets bästa HR-bok respektive utgivningsår 2010, 2011 och 2013. Tävlingen anordnas av Sveriges HR-förening och tidskriften Personal & Ledarskap. Tio böcker nomineras varje år. Samtliga böcker finns att köpa i bokhandeln, även nätbokhandeln samt låna på bibliotek.

 Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning ger en översiktlig beskrivning av grundläggande regler om kollektivavtal och behandlar bland annat följande: Formkrav, rättsverkan, behörighet, ogiltighetsregler, tvisteförhandlingar, domstolsprocesser, skadestånd och tolkningsregler.Boken ges ut av Wolters Kluwer tidigare Norstedts Juridik. Den finns även tillgänglig i förlagets rättsdatabas Zeteo.

I boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet redovisas grundläggande förvaltningsrättsliga bestämmelser inom personalområdet för myndigheter och andra organ som omfattas av offentlighetsprincipen. Ett flertal bestämmelser om sekretess inom detta område redovisas också. Boken beskrivs av juryn som nominerade den till årets HR-bok som en superviktig bok för dig som arbetar inom offentlig sektor. Boken ges ut av Liber. Frågor om utlämnande av handlingar vid förvaltningsmyndigheter ska ske skyndsamt. Det är en del av en grundläggande princip som gäller för offentlig verksamhet i Sverige. Samma grundläggande regler gäller även för uppgifter som förekommer inom personalområdet. Bläddra i ett smakprov av boken.

Boken Anställning vid en statlig myndighet  – Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut redovisas både de arbetsrättsliga och de förvaltningsrättsliga regler som gäller vid rekrytering till en statlig myndighet. Boken ges ut av Wolters Kluwer tidigare Norstedts Juridik. I boken redovisas regler som gäller vid kompetensförsörjning av statliga myndigheter, som sker både genom anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Dessa beslut följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken lämnas även referat av rättsfall.

På uppdrag av dåvarande KRUS, Kompetensrådet för utveckling inom staten, har Kristina Ahlström skrivit Etiska riktlinjer – Vägledning och juridiska aspekter. Skriften innehåller en introduktion till allmänna och arbetsrättsliga regler för statliga myndigheter. I skriften redovisas tips på utformning av etiska riktlinjer på arbetsplatsen samt exempel på moment i en arbetsprocess för utveckling av sådana. Skriften har delats ut gratis. Du kan ladda ner en pdf-fil av boken på länken ovan.

© 2019 Ahlström Advokatbyrå. WP Castle Theme by Just Free Themes