Rekrytering till statlig sektor – NJ 2:17

För dig som arbetar med rekrytering inom offentlig sektor och särskilt vid statliga myndigheter finns en beskrivning av regler om detta i en artikel som publicerats av Karnov Group, länk till särtryck se nedan. Artikeln är publicerad i NY JURIDIK 2:17 tillsammans med andra intressanta artiklar om juridiska frågor.

I artikeln beskrivs regelverk och praxis. Artikeln problematiserar även frågorna och belyser  viktiga frågor inom området bland annat om de begrepp vi använder och deras påverkan på tolkningen.

 

NJ2017nr2_02-Ahlström_särtryck